Slovník pojmů

DMLS - Direc Metal Laser Sintering

DMLS - Direct Metal Laser Sintering (přímé kovové laserové spékání) je generativní technologie, jež vytváří výrobek po jednotlivých vrstvách (layer by layer). Libovolné geometrické tvary mohou být stavěny efektivně a rychle bez použití nástrojů či klasického obrábění. Nezbytným předpokladem jsou 3D CAD data dílu.V průběhu výroby je 3D CAD model rozdělen na vrstvy, pak technologie DMLS staví požadovanou geometrii vrstvu po vrstvě. Energie laseru taví kovový materiál v podobě jemného prášku pouze v oblasti geometrie dílu. Proces DMLS umožňuje výrobu několika tvarově odlišných výrobků zároveň.

 

 

SLS - Selective Laser Sintering

SLS - Selectiv Laser Sintering (selektivní laserové spékání). Proces spočívá ve spojování práškových umělých (nejčastěji na bázi polyamidů PA), kovových, keramických hmot laserovým paprskem. SLS je obdobná technologie jako technologie DMLS.

 

 

FDM - Fused Deposition Modeling

FDM (Fused Deposition Modeling) je proces postupného nanášení taveniny po velmi tenkých vrstvách pomocí řízené tiskové hlavy. Počítačový CAD model se načte do ovládacího programu, zde se nadefinuje tloušťka stavební vstvy, poloha dílu ve stroji, vygenerují se řezy včetně v definované síle včetně podpor a informace se odešle do 3D tiskárny.

 

 

Konformní chlazení

Konformní chlazení je chladící okruh navržený tak, že v nejkratší možné vzdálenosti od stěny výlisku kopíruje jeho povrchový tvar. Někdy bývá označováno jako Komfortní chlazení.

 

3D skenování

Proces optického skenování je založen na principech optické triangulace, fotogrammetrii a fringe projection. Na povrch objektu jsou promítány pruhy světla, které jsou snímány pomocí dvou kamer s CCD čipem. Software z těchto záběrů vypočítá prostorové souřadnice jednotlivých bodů. Automatické složení jednotlivých záběrů do jednoho celku je zajištěno pomocí referenčních značek umístěných na objektu nebo mimo něj. Pro naskenování celého objektu lze pohybovat skenerem i měřeným objektem.

 

Reverse Engineering - RE

Reverzní inženýrství (též zpětné inženýrství nebo zpětná analýza, anglicky reverse engineering, zkratka RE) je označení pro proces, jehož cílem je odkrýt princip fungování zkoumaného předmětu (např. mechanického zařízení nebo počítačového programu), většinou za účelem sestrojení stejně či podobně fungujícího předmětu (nemusí však být výslovnou kopií originálu). Reverzní inženýrství může být v závislosti na situaci a právním systému nelegální (např. jako průmyslová špionáž nebo porušení práv duševního vlastnictví), ne však ve všech státech světa stejně.

 

 

Rapid Prototyping

Rapid Prototyping (RP) neboli rychlá výroba prototypů. Jedná se o výrobní procesy sloužící k rychlé výrobě prototypových dílů z kovu nebo plastu využitím aditivních - nárůstových technologií (např. využitím technologií DMLS, SLS atd.)

 

STL formát

STL je polygonová optimalizovaná síť a je zdojovým formátem v oblasti 3D tisku a Rapid Prototyping. Kvalita *.STL ovlivňuje výslednou kvalitu plastového nebo kovového prototypu. STL je také výstupním formáte při 3D skenování na jehož základě se provádí Reverse Engineering.

 

e-Manufacturing

e-Manufacturing je název pro výrobní technogie které jsou schopny pružně reagovat na změny trhu. Jedná se o výrobní techologie založené na aditivní - nárůstové technologií. Jedná se o technologie DMLS, SLS atd.

 

SLM - Selective Laser Melting

SLM - obdoba technologie DMLS.

 

Laser Cusing

Laser Cusing - obdoba technologie DMLS.

 

EBM - Electron Beam Melting

O technologii naleznete více informací na EBM Electron Beam Melting Wikipedie.

 

LS - Laser Sintering

Obecný název pro všechny aditivní výrobní technologie spékáním laserem jak kovových tak plastových materiálů.

Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru
Skrýt panel