Konstrukce CAD & CAE

Naše konstrukční oddělení pracuje jak na  interních vývojových projektech, tak i na externích konstrukčních zakázkách. Jsme schopni nabídnout kompletní služby od designového návrhu, tvorby 3D CAD modelů produktů, 3D tisk prototypu nebo prototypovou formu až po CAD data sériové formy včetně výkresové výrobní dokumentace.

Konstrukční práce provádíme v prostředí CAD software CATIA V5 a SolidWORKS.
Formáty pro přenos dat:

  • Catia V5, V4
  • SolidWORKS
  • IGES
  • STEP
  • PARASOLID

Výpočty a analýzy provádíme v CAE software COSMOSWorks Advanced Professional.

Přípravu dat pro 3D tisk a DMLS EOSINT M270 provádíme v MAGICS RP, kde vstupní formát dat je *.STL.

CAD CATIA

Imagics

SolidWorks

Vývoj a výroba plastových a kovových prototypů technologií Rapid Prototyping.

Konformní chlazení

- vyzkoušejte nejmodernější způsob chlazení forem
- až o 50% zkrácení cyklu chlazení formy
- snížení deformací výlisku

2012 © Innomia a.s.
Webdesign & SEO eStudio