Úspěšný průběh semináře v Plzni

Společnosti INNOMIA a.s. a Gabriel Plasty s.r.o. uspořádali seminář na téma:
Temperace vstřikovacích forem a závady plastových dílů

Seminář proběhl v prostorách hotelu PRIMAVERA Plzeň dne 16.04.2013 a zúčastnilo se ho 75 posluchačů z
31 společností pohybujících se převážně v oblasti lisování plastů a výroby forem pro lisování plastů.

Na semináři byli přednášejícími:

Bernhard Helbich, Simcon GmbH, Německo
Lubomír Zeman, Plast Form Service s.r.o.
Jan Svoboda, Jan Svoboda s.r.o.
Jiří Gabriel, Gabriel Plasty s.r.o.
Luboš Rozkošný, INNOMIA a.s.
Zdeněk Klouzek, INNOMIA a.s.

Program semináře z 16.04.2013:

09:00 Prezence
09:30 Stupňovitá strategie tepelného rozboru vstřikovacích forem
          Bernhard Helbich, Simcon GmbH, Německo
10:15 Praktické zkušenosti s temperací vstřikovacích forem, nejčastější nedostatky
          Lubomír Zeman, Plast Form Service s.r.o.
11:00 Přestávka na kávu
11:30 Využití laserem asistovaných práškových technologií (DMLS) při výrobě vstřikovacích forem a jeho přínos při
          optimalizaci procesu vstřikování plastů ("Konformní chlazení„ - snižování výrobních nákladů a zmetkovitosti)
          Luboš Rozkošný, INNOMIA a.s.
12:15 Vývoj temperančního systému u konkrétní aplikace za účelem snížení deformací
          Jiří Gabriel, Gabriel Plasty s.r.o.
12:45 Prvky pro temperaci vstřikovacích forem dodávané firmou Jan Svoboda s.r.o.
          Jan Svoboda, Jan Svoboda s.r.o.
13:15 Přestávka na oběd
14:30 Rychlé opravy forem pomocí technologie DMLS (Direct Metal Laser Sintering) a ukázky realizovaných oprav
           Luboš Rozkošný,  INNOMIA a.s.
15:00 Využití technologie DMLS při výrobě prototypových forem
          Zdeněk Klouzek, INNOMIA a.s.
15:30 Vliv průměrů temperačních kanálů a průměru spojovacích hadic na tlakové ztráty
          Jiří Gabriel, Gabriel Plasty s.r.o.
15:45 Vliv konstrukce temperačních kanálů na kvalitu chlazení amorfních a semikrystalických plastů
          Jiří Gabriel, Gabriel Plasty s.r.o.

Seminář Plzeň 2013

Seminář Plzeň 2013

Seminář Plzeň 2013 - 1
Seminář Plzeň 2013 - 2
Seminář Plzeň 2013 - 3
Seminář Plzeň 2013 - 4

Vývoj a výroba plastových a kovových prototypů technologií Rapid Prototyping.

Direct Metal Laser Sintering

- nejmodernější výrobní technologie současnosti
- změní Váš zažitý přístup k výrobě dílů, výroba bez omezení
- široká škála využití od prototypu až po seriové díly

2012 © Innomia a.s.
Webdesign & SEO eStudio