Temperace vstřikovacích forem a závady plastových dílů

Seminář: Temperace forem a závady plastových dílůINNOMIA a.s. a Gabriel Plasty s.r.o. pořádá seminář na téma:
Temperace vstřikovacích forem a závady plastových dílů

Místo konání: hotel PRIMAVERA, Nepomucká 128, 326 00 Plzeň
Datum konání: 16.04.2013
Registrace: ukončena 29.03.2013

 

Po ukončení registrací lze dohodnou individuální registraci na telefoním čísle 605 255 135.

Program semináře:

09:00 Prezence

09:30 Stupňovitá strategie tepelného rozboru vstřikovacích forem
          Bernhard Helbich, Simcon GmbH, Německo

10:15 Praktické zkušenosti s temperací vstřikovacích forem, nejčastější nedostatky
          Lubomír Zeman, Plast Form Service s.r.o.

11:00 Přestávka na kávu

11:30 Využití laserem asistovaných práškových technologií (DMLS) při výrobě vstřikovacích forem a jeho přínos při
          optimalizaci procesu vstřikování plastů ("Konformní chlazení„ - snižování výrobních nákladů a zmetkovitosti)
          Luboš Rozkošný, INNOMIA a.s.

12:15 Vývoj temperančního systému u konkrétní aplikace za účelem snížení deformací
          Jiří Gabriel, Gabriel Plasty s.r.o.

12:45 Prvky pro temperaci vstřikovacích forem dodávané firmou Jan Svoboda s.r.o.
          Jan Svoboda, Jan Svoboda s.r.o.

13:15 Přestávka na oběd

14:30 Rychlé opravy forem pomocí technologie DMLS (Direct Metal Laser Sintering) a ukázky realizovaných oprav
          Luboš Rozkošný,  INNOMIA a.s.

15:00 Využití technologie DMLS při výrobě prototypových forem
          Zdeněk Klouzek, INNOMIA a.s.

15:30 Vliv průměrů temperačních kanálů a průměru spojovacích hadic na tlakové ztráty
          Jiří Gabriel, Gabriel Plasty s.r.o.

15:45 Vliv konstrukce temperačních kanálů na kvalitu chlazení amorfních a semikrystalických plastů
         Jiří Gabriel, Gabriel Plasty s.r.o.

16:00 Předpokládané ukončení semináře

Vývoj a výroba plastových a kovových prototypů technologií Rapid Prototyping.

Přinášíme Vám...

- nejmodernější technologie současnosti DMLS, SLS, FDM atd.
- moderní postupy 3D skenování & Reverse Engineering
- inovativní řešení problémů

2012 © Innomia a.s.
Webdesign & SEO eStudio