FAQ - vysvětlení DMLS, SLS, SLM, EBM, Laser Cusing

DMLS - Direc Metal Laser Sintering

DMLS - Direct Metal Laser Sintering (přímé kovové laserové spékání) je generativní technologie, jež vytváří výrobek po jednotlivých vrstvách (layer by layer). Libovolné geometrické tvary mohou být stavěny efektivně a rychle bez použití nástrojů či klasického obrábění. Nezbytným předpokladem jsou 3D CAD data dílu.V průběhu výroby je 3D CAD model rozdělen na vrstvy, pak technologie DMLS staví požadovanou geometrii vrstvu po vrstvě. Energie laseru taví kovový materiál v podobě jemného prášku pouze v oblasti geometrie dílu. Proces DMLS umožňuje výrobu několika tvarově odlišných výrobků zároveň.

Prohlédněte si názorné video.

O technologii naleznete více informací >zde< nebo na DMLS Direct Metal Laser Sintering.

Potřebujete 3D tisk kovu? Pak pokačujte na stránku 3D tisk kovu.

SLS - Selective Laser Sintering

SLS - Selectiv Laser Sintering (selektivní laserové spékání). Proces spočívá ve spojování práškových umělých (nejčastěji na bázi polyamidů PA), kovových, keramických hmot laserovým paprskem. SLS je obdobná technologie jako technologie DMLS.

O technologii naleznete více informací na SLS Selctive Laser Sintering Wikipedie.

Potřebujete 3D tisk plastu? Pak pokačujte na stránku 3D tisk plastu.

Potřebujete 3D tisk kovu? Pak pokačujte na stránku  3D tisk kovu.

FDM - Fused Deposition Modeling

FDM (Fused Deposition Modeling) je proces postupného nanášení taveniny po velmi tenkých vrstvách pomocí řízené tiskové hlavy. Počítačový CAD model se načte do ovládacího programu, zde se nadefinuje tloušťka stavební vstvy, poloha dílu ve stroji, vygenerují se řezy včetně v definované síle včetně podpor a informace se odešle do 3D tiskárny.

O technologii naleznete více informací na FDM Fused Deposition Modeling Wikipedie.

Potřebujete 3D tisk plastu? Pak pokačujte na stránku 3D tisk plastu.

Konformní chlazení

Konformní chlazení je chladící okruh navržený tak, že v nejkratší možné vzdálenosti od stěny výlisku kopíruje jeho povrchový tvar. Někdy bývá označováno jako Komfortní chlazení.

Potřebujete Konformní chlazení? Pak pokačujte na stránky  Konformní chlazení.

3D skenování

Proces optického skenování je založen na principech optické triangulace, fotogrammetrii a fringe projection. Na povrch objektu jsou promítány pruhy světla, které jsou snímány pomocí dvou kamer s CCD čipem. Software z těchto záběrů vypočítá prostorové souřadnice jednotlivých bodů. Automatické složení jednotlivých záběrů do jednoho celku je zajištěno pomocí referenčních značek umístěných na objektu nebo mimo něj. Pro naskenování celého objektu lze pohybovat skenerem i měřeným objektem.

Potřebujete 3D skenování? Pak pokačujte na stránku 3D skenování.

Reverse Engineering - RE

Reverzní inženýrství (též zpětné inženýrství nebo zpětná analýza, anglicky reverse engineering, zkratka RE) je označení pro proces, jehož cílem je odkrýt princip fungování zkoumaného předmětu (např. mechanického zařízení nebo počítačového programu), většinou za účelem sestrojení stejně či podobně fungujícího předmětu (nemusí však být výslovnou kopií originálu). Reverzní inženýrství může být v závislosti na situaci a právním systému nelegální (např. jako průmyslová špionáž nebo porušení práv duševního vlastnictví), ne však ve všech státech světa stejně.

Více o procesech Reverse Engineering na Wikipedie.

Potřebujete Reverse Engineering? Pak pokačujte na stránku Reverse Engineering.

Rapid Prototyping

Rapid Prototyping (RP) neboli rychlá výroba prototypů. Jedná se o výrobní procesy sloužící k rychlé výrobě prototypových dílů z kovu nebo plastu využitím aditivních - nárůstových technologií (např. využitím technologií DMLS, SLS atd.)

Potřebujete Rapid Prototyping? Pak pokačujte na stránku Rapid Prototypig.

STL formát

STL je polygonová optimalizovaná síť a je zdojovým formátem v oblasti 3D tisku a Rapid  Prototyping. Kvalita *.STL ovlivňuje výslednou kvalitu plastového nebo kovového prototypu. STL je také výstupním formáte při 3D skenování na jehož základě se provádí Reverse Engineering.

e-Manufacturing

e-Manufacturing je název pro výrobní technogie které jsou schopny pružně reagovat na změny trhu. Jedná se o výrobní techologie založené na aditivní - nárůstové technologií. Jedná se o technologie DMLS, SLS atd.

SLM - Selective Laser Melting

SLM - obdoba technologie DMLS.

O technologii naleznete více informací na SLM Selective Laser Melting.

Potřebujete SLM - Selectiv Laser Melting vyzkoušejte naši alternativu DMLS.

Laser Cusing

Laser Cusing - obdoba technologie DMLS.

Potřebujete Laser Cusing vyzkoušejte naši alternativu DMLS.

EBM - Electron Beam Melting

O technologii naleznete více informací na EBM Electron Beam Melting Wikipedie.

Potřebujete EBM - Electron Beam Melting vyzkoušejte naši alternativu DMLS.

LS - Laser Sintering

Obecný název pro všechny aditivní výrobní technologie spékáním laserem jak kovových tak plastových materiálů.

Potřebujete Laser Sintering kovu? Pak pokačujte na stránky Laser Sintering kovu.

Potřebujete Laser Sintering plastu? Pak pokačujte na stránky Laser Sintering plastu.

 

 

 

V případě zájmu o některou z uvedených technologii nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře.

Položky označené * jsou povinné.

Vývoj a výroba plastových a kovových prototypů technologií Rapid Prototyping.

Direct Metal Laser Sintering

- nejmodernější výrobní technologie současnosti
- změní Váš zažitý přístup k výrobě dílů, výroba bez omezení
- široká škála využití od prototypu až po seriové díly

2012 © Innomia a.s.
Webdesign & SEO eStudio